Projectondersteuner Sociaal Domein – Matchpartner Werving en Selectie – Roosendaal

Matchpartner Werving en Selectie

Bedrijfsomschrijving

Het betreft een kleine gemeente inNoord-Brabant.

OverMatchpartner

Matchpartner is een gespecialiseerddetacheringsbureau in de branches : Zorg en Welzijn, Arbo enVerzuim, Gemeente en Onderwijs. Dit doen wij vanuit de inhoud enhierbij stellen wij jou centraal. Wij vinden het belangrijk om eenduurzame samenwerking aan te gaan en hierbij is gezelligheid en eenklik ook zeker belangrijk, af en toe gezellig lunchen en koffiedrinken met je vaste contactpersoon of sparren over je loopbaan isdan ook geen uitzondering.

Functieomschrijving

Ben jij een organisatietalent met een passie voor hetondersteunen van teams in het Sociaal Domein? 

Deze gemeente is momenteel op zoek naar een toegewijde enproactieve Projectondersteuner om tijdelijk hun team teversterken.

Als Projectondersteuner speel je eenessentiële rol bij het ondersteunen van de drie groepen in hetSociaal Domein. Jouw taken omvatten onder andere:

 • Efficiënt vergaderbeheer, inclusief hetplannen, opstellen van agenda’s en vastleggen vanactiepunten.
 • Grondige voorbereiding vanvergaderingen door het verzamelen en verspreiden van relevantedocumentatie.
 • Facilitaire ondersteuning, zoalshet vinden van geschikte vergaderruimtes en zorgen voor debenodigde faciliteiten.
 • Onderhouden vanrelaties met externe partners en het uitnodigen van relevantestakeholders voor vergaderingen.
 • Nauwlettendvolgen van de voortgang van projecten en processen met behulp vansystemen zoals het zaaksysteem en SAP.
 • Biedenvan secretariële ondersteuning, inclusief notuleren endocumentbeheer.
 • Ondersteuning bieden bijpersoneel gerelateerde zaken voor de verschillende groepen binnenhet Sociaal Domein.

Beschik jijover de volgende eigenschappen?

 • Uitstekende organisatorische vaardigheden en oog voordetail.
 • Sterke communicatieve vaardigheden enhet vermogen om effectief samen te werken in een team.
 • Proactieve houding en het vermogen om zelfstandig tewerken.
 • Ervaring met het gebruik van systemenzoals het zaaksysteem en SAP is een pluspunt.
 • Affiniteit met het Sociaal Domein en de drive om eenpositieve impact te maken.

Dezegemeente biedt een dynamische werkomgeving waarin jouw bijdragewordt gewaardeerd en erkend. Je krijgt de kans om deel uit te makenvan een gepassioneerd team dat zich inzet voor positieveveranderingen in onze gemeenschap.

Denk jij datje de geschikte kandidaat bent voor deze rol? Solliciteer dannu!

Functie-eisen

Jevindt het fijn om anderen administratief en inhoudelijk teondersteunen. Klant- en vraaggericht werken is daarbij je tweedenatuur.
Daarbij wacht je niet af totdat de vraaggesteld wordt, maar ben je de vraag vaak al voor. En ook al ken jede inhoud niet altijd, je doorziet processen en proceduressupersnel. Je beweegt je flexibel in een dynamische omgeving enhoudt ervan snel resultaten te boeken. Je werkt zeer nauwkeurig inhet vastleggen van gegevens. Je werkt graag samen met anderen enanderen werken graag samen met jou. Jou maken ze niet gek, want jebent een kei in het stellen van prioriteiten en het plannen van jewerk. Communicatief ben je sterk, je stelt begrijpelijke brieven opzonder taalfouten. 

Je beschikt minimaalover een afgeronde MBO opleiding in bijvoorbeeld eensecretarieel-administratieve richting. Daarnaast kent het digitalewerken voor jou weinig geheimen, want je kunt met verschillendesystemen en officeprogramma’s probleemloos uit de voeten.

 

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris tot € 3481 ,- (o.b.v. fulltimeconform schaal 6)
 • Reiskostenvergoeding
 • 25vakantiedagen met 8,33% vakantietoeslag
 • Pensioenregeling
 • Opleiding enontwikkelingsmogelijkheden

Lees hier meer

Deel deze vacature: