Projectleider gebiedsontwikkeling in opleiding – koen. – Roosendaal

koen.

Wat jij doet

Sta jij te popelen om meer te doen dan alleen beleidsvorming? Onze eenjarige opleiding in gebiedsontwikkeling is jouw springplank naar een carrière als projectleider. Transformeer jouw passie voor ruimtelijke ordening tot impactvolle projecten!

Met de groeiende woningnood en de toenemende complexiteit van stedelijke ontwikkeling is er een groeiende behoefte aan bekwame projectleiders. Echter, zijn er niet genoeg projectleiders om deze projecten op te pakken. Tot nu!

De opleiding is ontworpen om jou te ondersteunen bij het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden en kennis om een succesvolle projectleider te worden, zelfs als je momenteel niet over die specifieke ervaring beschikt. Van het opstellen van projectplannen tot het effectief leiden van projectteams, je leert alle essentiële aspecten van het vak. Daarnaast krijg je inzicht in het belang van afstemming met ambtelijke opdrachtgevers en het effectief beheren van budgetten, tijd, kwaliteit en risico’s.

Het opleidingstraject is zorgvuldig samengesteld en biedt een mix van online en klassikale trainingen. Je krijgt niet alleen theoretische kennis, maar ook praktische inzichten die direct toepasbaar zijn in de praktijk. Bovendien ontwikkel je een diepgaand begrip van de juridische en beleidsmatige kaders die relevant zijn voor gebiedsontwikkeling, met speciale aandacht voor de Omgevingswet.

Hoe ziet de rol als projectleider gebiedsontwikkeling er uit?
De focus ligt op het effectief plannen, coördineren en uitvoeren van ontwikkelingsprojecten. Denk hierbij aan projecten als het bouwen van nieuwe woonwijken, het omvormen van verouderde bedrijventerreinen of het aanleggen van nieuwe groengebieden. Als projectleider gebiedsontwikkeling ben je verantwoordelijk voor:

  • Projectplanning en -uitvoering: het opstellen van gedetailleerde plannen voor gebiedsontwikkelingsprojecten en coördineren van alle activiteiten binnen het project.
  • Stakeholdermanagement: communiceren met diverse belanghebbenden en zorgen voor draagvlak.
  • Ruimtelijke ordening en ontwerp: samenwerken met professionals om ruimtelijke plannen te ontwikkelen.
  • Budgetbeheer: het beheren en bewaken van het projectbudget.
  • Projectcoördinatie: het aansturen van projectteams en coördineren van samenwerkingen.
  • Kwaliteitsborging: toezien op naleving van kwaliteitsnormen en richtlijnen.
  • Rapportage en evaluatie: rapporteren over voortgang en resultaten aan het management.
  • Lees hier meer

    Deel deze vacature: