Docent Natuurkunde – daanbv – Roosendaal

daanbv

Bedrijfsomschrijving
Jijgaat aan de slag op onze onderwijsinstelling in West-Brabant. Hierstaan creativiteit en innovatie centraal. Er heerst hier eenontzettend fijne, proactieve sfeer waar de docenten voor elkaarklaar staan om te helpen daar waar nodig is. Het is een modernschoolgebouw en gewoonweg een fijne werkomgeving.

Functieomschrijving
Alsdocent Natuurkunde op deze school speel je een belangrijke rol inhet overbrengen van de schoonheid en toepassingen van denatuurwetenschappen. Je geeft op een veilige manier inspirerende enmotiverende lessen aan leerlingen en probeert ze echt mee te nemenin de ervaring van het proces binnen natuurkunde. Je probeertabstracte concepten te vertalen naar herkenbare situaties enstimuleert hierbij de leerling om zelfstandig te denken.

Functie-eisen

  • In het bezig van een eerste- oftweedegraads lesbevoegdheid of inopleiding;
  • Ervaring en affiniteit metleerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichteleerweg;
  • In staat om leerlingen te binden,boeien en inspireren;
  • Een echte teamplayerbinnen de school en scholengemeenschap;
  • Hetcreëren van een veilige onderwijsomgeving.

Arbeidsvoorwaarden

  • Een salaris conform de cao van hetvo;
  • Een dynamische werkomgeving met modernefaciliteiten;
  • Mogelijkheden voor professioneleontwikkeling en bijscholing;
  • Samenwerking metdocenten die dezelfde passie voor het vakhebben;
  • Ruimte voor eigen inbreng en demogelijkheid om het natuurkundeonderwijs op school vorm tegeven;

Lees hier meer

Deel deze vacature: