Projectmanager Gebiedsontwikkeling – Roosendaal – koen. – Roosendaal

koen.

Wat jij doet

Als senior projectmanager gebiedsontwikkeling heb je een integrale verantwoordelijkheid voor je project. Je bent de drijvende kracht achter het betrekken van belanghebbenden bij het project, wat bijdraagt aan het creëren van draagvlak. Participatie staat hoog in het vaandel en samen met de stad realiseren we onze projecten. Hieronder volgt een overzicht van je taken en verantwoordelijkheden:

 • Optimaliseren van betrokkenheid van belanghebbenden voor het creëren van draagvlak.
 • Opbouwen en onderhouden van een netwerk ter ondersteuning van organisatie- en projectdoelen.
 • Creëren van een stimulerend en productief werkklimaat binnen het team of project.
 • Bevorderen van samenhang en samenwerking door middel van heldere communicatie en goed overleg.
 • Als senior projectmanager begeleid je het ontwikkelproces vanuit de gemeente door nauwe samenwerking met de ontwikkelaar en de diverse partijen die betrokken zijn bij het project. Hier zijn enkele van je belangrijkste taken:

 • Leiden van een integraal projectteam, gericht op de bestemmingsplanprocedure.
 • Uitvoeren van koop- en ontwikkelovereenkomsten.
 • Verder uitwerken van visies en plannen.
 • Voorbereiden en leiden van overleggen met bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgevers.
 • Sturen op voortgang, risicobeheersing, kwaliteit en financiering.
 • Lees hier meer

  Deel deze vacature: