Projectleider JeugdzorgPlus – Flexintens – Roosendaal

Flexintens

Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 31-01-2024 om 9:00.

Functiebeschrijving
Voor de Gemeente Roosendaal is FlexIntens op zoek naar een Projectleider JeugdzorgPlus voor 20 uur per week.

De gemeente Roosendaal is voor de jeugdregio’s Zeeland, West-Brabant oost en West-Brabant West  op zoek naar een

Projectleider JeugdzorgPlus
20 uur per week voor de duur van 2 jaar (2024 en 2025)

“Een resultaatgerichte en verbindende projectleider die samen met drie jeugdregio’s invulling wil geven aan de opdracht: van gesloten naar open, van groot naar klein, van uit huis naar thuis”

Jouw nieuwe baan
De 3 jeugdregio’s: Zeeland, West-Brabant Oost en West-Brabant West werken met elkaar bovenregionaal samen op het gebied van JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp). We realiseren samen de beschikbaarheid en continuïteit van deze specialistische zorg. De 3 jeugdregio’s hebben voor de jaren 2024 en 2025 gezamenlijk de JeugdzorgPlus ingekocht en werken inhoudelijk samen om het aantal gesloten plaatsingen verder af te bouwen en om te bouwen naar kleinschalige voorzieningen. Voor het uitvoeren van bovenregionaal contractmanagement en beleidsontwikkeling is er een convenant opgesteld. Dit convenant regelt de samenwerking tussen de 3 regio’s en geeft invulling aan de opdracht die de 3 jeugdregio’s zichzelf hebben gegeven. Voor de overall coördinatie wordt er één gezamenlijke projectcoördinator aangesteld.
De functie wordt organisatorisch ondergebracht bij de gemeente Roosendaal. De regio West-Brabant West is coördinerende regio voor de JeugdzorgPlus. Het Zorg Informatie & Inkoop Team verzorgt in regio West-Brabant het beleid, de inkoop, het contractmanagement en de monitoring van de jeugdhulp. Dit team is ondergebracht bij de gemeente Roosendaal.

De opdracht

 • Je draagt zorg voor de overall-coördinatie op thema’s die betrekking hebben op de bovenregionale ontwikkelopgave. Deze thema’s zijn borging zorgcontinuïteit/inkoop en contractering JeugdzorgPlus, uitvoeren SPUK-regelingen, opbouw alternatieve (woon)vormen inclusief onderwijs en signaleert en adresseert knelpunten; je doet dit in nauwe samenwerking met de drie regio’s, die zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de opbouw van alternatieve zorgvormen binnen de eigen regio. 
 • Je draagt zorg voor een plan van aanpak met bestuurlijk draagvlak, inclusief planning en analyse van randvoorwaarden, waarmee op 1 januari 2025 de gesloten jeugdhulp kleinschalig werkt; 
 • In samenwerking met de subsidie-adviseur, financieel adviseur en controller van de gemeente Roosendaal geeft je uitvoering aan de SPUK regelingen ‘Vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp’ en ‘Ombouw separeer’ (inclusief verantwoording) ten behoeve van de gemeente Roosendaal; 
 •  Je draagt zorg voor halfjaarlijkse actualisatie van het bovenregionaal plan voor af- en ombouw van JeugdzorgPlus  dat op basis van de SPUK regelingen is opgesteld;; 
 • Je woont de landelijke overleggen bij van de, in de SPUK aangewezen, 11 coördinerende gemeenten en vertegenwoordigers van de VNG, VWS en OCW en draagt zorg voor landelijke afstemming. Je hebt zicht op de landelijke ontwikkelingen,  bouwt een netwerk op en deelt deze informatie met partijen; 
 • Je haalt input op en formuleert de inkoopopdracht voor 2026-2030 voor het contractmanagementteam (inclusief beleid) en zorgt ervoor dat partijen tijdig met elkaar in overleg treden over de nieuwe inkoopprocedures; 
 • Je zorgt ervoor dat alle ambtelijke capaciteit aangehaakt blijft en schakelt indien nodig tijdig met de ambtelijk opdrachtgevers, zijnde de betrokken managers van de regio’s, over het verhogen van capaciteit 
 • De projectcoördinator legt zowel bestuurlijk als ambtelijk verantwoording af aan de 3 regio’s binnen de daartoe opgestelde overlegvormen.

Jouw kracht
Je bent een uitstekende verbinder met een proactieve houding en beschikt over overtuigingskracht. Daarnaast kan je efficiënt, planmatig en resultaatgericht werken. Je hebt zicht op gemeentelijke verhoudingen en financiële en juridische belangen en weet deze te vertalen naar het belang van kwaliteit voor de jeugdige en ouders. Je kunt de zaken  simpel houden waar dat kan. Je bent optimistisch, vasthoudend en doortastend als het gaat om het bereiken van resultaat. Op de relatie ben je verbindendl en je hebt gevoel voor verhoudingen tussen de verschillende betrokken partijen. Je bent een serieuze gesprekspartner voor stakeholders op verschillende niveaus vanwege je uitstekende kennis van zaken. Je hebt een ‘hands on mentaliteit’ en je kunt ideeën en plannen omzetten in concrete processen en resultaten. Daarnaast weet je ook de betrokken partijen te motiveren en begeleiden. De ervaringen uit het project weet je te vertalen naar concrete voorstellen waar een kosten baten analyse onderdeel van uitmaakt.   

Je functioneert op WO werk- en denkniveau. Je hebt ervaring met project en procesmanagement en hebt actuele kennis van het Jeugdhulp-domein. Kennis op het gebied van JeugdzorgPlus is een pré.

Onze voorwaarden
Wij bieden een uitdagende en veelzijdige functie met veel zelfstandigheid. Het betreft een parttimefunctie voor gemiddeld 20 uur per week voor de duur van twee jaar.

Gesprekken vinden plaats op 8 februari tussen 13.30 en 17.00 uur, gelieve hier rekening mee te houden!

Functie-eisen

Eisen:

 1. De kandidaat heeft specifieke vakkennis van procesmanagement
 2. De kandidaat heeft specifieke vakkennis van projectmanagement
 3. De kandidaat heeft specifieke vakkennis van Jeugdhulp
 4. De kandidaat heeft specifieke vakkennis van Jeugdwet
 5. De kandidaat heeft gemeente /- overheidservaring?
 6. De kandidaat heeft 4 tot 5 jaar relevante werkervaring op het werkterrein

Wensen:

 1. De kandidaat heeft minimaal een WO-opleidingArbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.

Lees hier meer

Deel deze vacature: