Junior Sales Recruiter – Tempo Team – Roosendaal

Tempo Team

Functieomschrijving

Beschrijving

Ben jij een gedrevengo-getter die niet alleen kansen ziet, maar ze ook daadwerkelijkgrijpt? Als Sales Junior Sales Recruiter met een passie voor zowelmensen als resultaten, ben jij de drijvende kracht achter hetbinnenhalen van nieuwe klanten en het bouwen van sterkerelaties?! 

Wat ga jedoen

Stel je voor: jij, als Junior SalesRecruiter in de omgeving van het bruisende Roosendaal. Hier ben jijde superheld die zowel de zakelijke wereld als de menselijke kantmet elkaar verbindt. Je ruikt de kansen van verre en zet er metvolle energie koers naar. Je overtuigt niet alleen bedrijven, maarbent tevens een meester in het naadloos laten aansluiten van onzefantastische kandidaten op hun behoeften. Matchmaking zit in jouwDNA, maar jouw rol gaat verder dan dat. Je begrijpt dat tevredenklanten de sleutel tot succes zijn. Daarom steek je niet alleentijd in het binnenhalen van nieuwe business, maar ook in hetbehouden van bestaande klanten. Voor jou is succes een cocktail vantevreden bedrijven en gelukkige mensen. Dit geeft jouw werk echtbetekenis.

Voor wat, hoortwat!

 • Competitief salaris: We wetendat hard werk beloond moet worden. Je startsalaris bij ons istussen de €2.550,- en de €3.000,- op basis van 40 uur (junior),afhankelijk van je werkervaring. Uiteindelijk kun je in deze roldoorgroeien tot een salaris van maximaal €3.994,- (eind schaal 7,senior). 
 • Never-Stop-Learning:Ontwikkeling staat centraal bij ons. Als Junior Sales Recruiterbieden we tallozeopleidingsmogelijkheden,zowel vakinhoudelijk als persoonlijk.
 • Bouwenaan de toekomst: Een jaarcontract is het begin, maar we houdenzeker zicht op dat vaste contract. We willen samengroeien!
 • Een benefit budget van 12,347%,oftewel tussen de 314 – €370 bruto per maand om flexibel tebesteden bovenop het salaris. Het is onder andere te besteden aanextra vakantiedagen, sparen of sport-enopleidingsmogelijkheden.
 • Bonussenen aandelen: Jouw succes is ons succes. Daarom kun je rekenen opboeiende bonusregelingen en als Junior Sales Recruiter eenmogelijkheid om aandelen te verwerven.
 • Time toRelax: Geniet van 25 vakantiedagen en als je wilt, koop er nog 5extra bij. Rust isbelangrijk!

Wieben jij

Jij bent werkelijk een professional inhart en nieren! Het jongleren met verschillendeverantwoordelijkhedenis jouw tweede natuur en dat sluit naadloos aan bij jouw rol alsJunior Sales Recruiter. Prioriteiten stellen is voor jou eenfluitje van een cent, zelfs als de druk oploopt. Als Junior SalesRecruiter ben jij vastberaden om tastbare resultaten te behalen.Tegenslagen brengen jou niet van de wijs; integendeel, je zoektonvermoeibaar naar alternatieve benaderingen.
Met jouwaanstekelijke enthousiasme en grenzeloze teamspirit breng jij eenflinke dosis dynamiek in ons team. Onze leuze? Werkplezier staataltijd bovenaan onzelijst!

Verder:

 • Jebeheerst de Nederlandse taal perfect (minimaal op C1niveau);
 • Je beschikt over denk- en werkniveauop HBO-niveau;
 • Je bent in bezit van eenrijbewijs of bent van plan dit binnen afzienbare tijd tebehalen;
 • Jouw commerciële ervaring breid je bijons graag verder uit; 
 • Enthousiasme, eendoelgerichte mindset en een buitengewone teamgeest vormen jouwhandelsmerk.

Waarga je werken

Bij Tempo-Team draait het nietalleen om werken. Maar om groeien en jezelf ontwikkelen. Vanaf hetkantoor in Roosendaal draag jij met jouw collega’sverantwoordelijkheid voor het omringende gebied. Daarnaast biedenwe jou de gelegenheid om jouw potentieel als Junior Sales Recruiterte ontplooien in een omgeving waar samenwerking, betrokkenheid eninnovatie de boventoon voeren. Met doorlopende training enondersteuning, en de sterke backing van de Randstad Groep, biedenwe jou een fundament waarop je kunt bouwen aan een toekomst die bijjou past. Sluit je aan bij ons en ontdek waarom werken bijTempo-Team niet simpelweg een baan is; het is een route naarpersoonlijke en professionelegroei.

Komhier met die baan!

Klaar voor actie? Verlang jenaar ondersteuning en uitbreiding van jouw loopbaan? Tempo-Teamstaat klaar om jou als Junior Sales Recruiter te voorzien vanvoortdurende training en begeleiding om jouw groei te bevorderen.Waar wacht je nog op? Zet vandaag nog de stap en ontdek waaromwerken bij Tempo-Team niet enkel een job is, maar een spannendavontuur naar persoonlijke en professionele bloei.

Lees hier meer

Deel deze vacature: