Bestuurssecretaris / beleidsadviseur – Jan Tinbergen College Roosendaal (0,8 – 1,0 fte) succesvol ingevuld – Spijtenburg – Roosendaal

Spijtenburg

Wat ga je doen?

Wil jij een cruciale rol spelen in het bestuurlijke en beleidsmatige landschap van het Jan Tinbergen College (JTC)? Dan hebben wij een boeiende positie voor je beschikbaar, namelijk die van Bestuurssecretaris/Beleidsadviseur!

Als Bestuurssecretaris/Beleidsadviseur vervul je een sleutelpositie in het beheer van bestuurlijke taken en beleidsvorming binnen het JTC. Je neemt in deze rol tevens de verantwoordelijkheid van beleidsmedewerker op je, waarbij je je richt op kwaliteit en onderwijsontwikkeling. Je signaleert relevante trends en ontwikkelingen, verzamelt en analyseert informatie en biedt advies aan de schoolleiding. Als spin in het web draag je actief bij aan het omzetten van de ambities uit ons schoolplan naar beleid en tastbare resultaten. Daarnaast ondersteun je de rector-bestuurder en coördineer je binnen de governancestructuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal, waar het JTC onder valt. Je participeert in directie- en managementoverleggen en draagt proactief bij aan de totstandkoming van jaarverslagen en beleidsdocumenten, zoals jaarplannen en integraal kwaliteitsbeleid.

Je bewaakt de kwaliteit van ons onderwijs en werkt nauw samen met ons personeel aan verbeteringen. Je bent een sparringpartner voor de directie en teamleiders, en ondersteunt hen bij het opstarten en uitvoeren van onderwijsvernieuwingen, zoals maatwerk voor leerlingen en een flexibele inzet van roosters en onderwijstijd. Tevens identificeer je kansen voor verbetering van onderwijsinhoud en -kwaliteit en bied je hierover advies.

Waar ga je werken?

Het Jan Tinbergen College (JTC) is bewust een zelfstandige school: slagvaardig, met een eigen identiteit en ideeën, verankerd in de gemeenschap van Roosendaal. Financieel gezond, modern gehuisvest en gericht op degelijk hedendaags onderwijs; veilig en van hoge kwaliteit. Er wordt onderwijs aangeboden aan mavo-, havo- en vwo-leerlingen. Het JTC is een open, toegankelijke en transparante organisatie en een school met idealen: zij hebben idealen over hoe het onderwijs wordt gegeven en hoe leerlingen en medewerkers met elkaar willen omgaan. Er wordt nagedacht wat ze hun leerlingen willen meegeven naast de vakinhoud en hoe zij de leerlingen daarin willen begeleiden.

Voor meer informatie over de school verwijzen we je naar onze website: www.jtc-roosendaal.nl.

Wie ben jij en wat breng je mee?

Als bestuurssecretaris ondersteun je de rector/bestuurder in bestuurlijke taken en waar gewenst de Raad van Toezicht (RvT). De bestuurssecretaris geeft vorm aan een stabiele ondersteuning van de besluitvormingsprocessen, waarbij deze fungeert als sparringpartner voor bestuurlijke en beleidsmatige vraagstukken. Daarnaast is de bestuurssecretaris belast met diverse organisatorische taken rondom de uitvoering en implementatie van de besluiten van het bestuur en waar gewenst de Raad van Toezicht.

Als beleidsadviseur voer je ondersteunende taken uit op het gebied van kwaliteit en beleid op het gebied van onderwijs. Je hebt een informerende, adviserende en ondersteunende rol in de voorbereiding, schrijven van en de uitvoering van het totale kwaliteitsbeleid binnen het JTC en legt verantwoording af aan de rector/bestuurder.

Wij zoeken iemand die:

 • Een afgeronde wo- of hbo-opleiding heeft, bij voorkeur met een onderwijskundige achtergrond zoals onderwijskunde.
 • Kennis heeft van systematische kwaliteitszorg in het onderwijs.
 • Bekend is met onderzoeksmethoden (verzamelen, analyseren, interpreteren, voorstellen formuleren en evalueren).
 • Ervaring heeft in leidinggeven binnen het onderwijs, bij voorkeur in het voortgezet onderwijs.
 • Een grondige kennis heeft van het onderwijsproces.
 • Een duidelijke visie heeft op onderwijskwaliteit en deze effectief kan overbrengen.
 • Bekend is met het onderzoekskader en de werkwijze van de Onderwijsinspectie.
 • In staat is projecten te initiëren en te leiden.
 • Sterk is in samenwerking en beschikt over uitstekende coachings- en adviesvaardigheden.
 • Communicatief vaardig is, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Enthousiast is en een proactieve houding heeft.
 • Wat levert het jou op?

  Je komt te werken op een uitstekende school met gedreven collega’s, binnen een prettig team van directieleden en teamleiders. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor het Voortgezet Onderwijs, ingeschaald op niveau salarisschaal 12.

  Ben je enthousiast geworden?

  Stuur dan je cv en motivatiebrief voor 10 mei 2024 naar m.terhuurne@spijtenburg.nl. t.a.v. de heer J.J.G. van den Oord (rector JTC).

  De planning van het proces is als volgt:

  De voorselectiegesprekken vinden doorlopend plaats bij ‘Spijtenburg Werving en Advies’ op ons kantoor in Breda.

 • De brievenselectie en de eerste gespreksronde vinden plaats in de week van 13 mei 2024;
 • Doelstelling is om voor 1 juni 2024 de procedure afgerond te hebben met het checken van referenties en het arbeidsvoorwaardengesprek. De beoogde startdatum is uiterlijk 1 september 2024, maar altijd in overleg.
 • Een diplomacheck en een uitgebreid internetonderzoek is onderdeel van de voorselectie.

  Contactpersoon
  ‘Spijtenburg Werving en Advies’ staat het JTC bij in werving en selectie. Margot ter Huurne is namens Spijtenburg contactpersoon voor deze vacature. Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op via bovenstaande mailadres of bel 06 45 61 98 72.

  Solliciteer Naar het overzicht

  Lees hier meer

  Deel deze vacature: